I Ur och Skur

I Ur och Skur


Skabersjöby
233 92 SVEDALA
040-444244

Företagspresentation

GRUNDTANKARNA MED I UR OCH SKURPEDAGOGIKEN

Grundidén i denna pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom vistelse i naturen.

Målet är att ge bättre kunskap om naturen. Den ökade kunskapen ska ge naturkänsla och förståelse för sambandet i naturen.

Barnet ska lära sig hur det bäst ska uppträda i naturen och bli medvetet om miljön. För att uppnå detta är det viktigt att barnet trivs och har roligt året om i skogen, på ängen, vid sjön och på fjället. Ledarna ska genom lek i naturen låta barnet utveckla sin fantasi, sin kreativitet, sitt språk och sociala förmåga. Barnet ska få bilda och vidga sina begrepp genom att använda sina sinnen. Ledaren ska utnyttja naturens mångfald utifrån varje barns förutsättningar för att ge en god grund för livslångt lärande.

Vårt mål är att förmedla kunskap till barnen genom lek, undersökande arbetssätt och genom våra olika uttrycksmedel i eller med hjälp av naturen, samt att följa årstiderna. Genom detta arbetssätt ska ledarna stimulera till gemenskap i barngruppen och aktivt medverka till att varje enskilt barn utvecklar sin motorik. Grundskolans undervisning integrerar friluftsliv och miljöfostran i samtliga ämnen både praktiskt och teoretiskt. Lärande ska ske systematiskt utifrån varje barns förutsättningar. Genom att ledarna tar initiativ till samverkan med barnets föräldrar uppnås god kvalité i barn-, skolbarnsomsorgen och skolan. Att vara tydlig är en förutsättning för att ge barn och föräldrar rätt inflytande och påverkan.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Skabersjöbygdens Skola ek för
Organisationsnummer: 769602-1513
Bolagsform: Ekonomisk förening
Bolaget registrerat: 1997

Arbetsställe nr(cfar): 37633369

Kontaktpersoner:
Rektor: Mathilda Lindström
Telefonnummer: 040-444 244
E-postadress: skolan@skabersjoby.se
Biträdande rektor: Peter Nilsson
Telefonnummer: 040-444 244
E-postadress: peternilsson@skabersjoskolan.se
Utdelningsadress:
Skabersjöby
233 92 SVEDALA

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1997-04-11
Juridiskt namn: Skabersjöbygdens Skola ek för
Verksamhet: SN85201 – Grundskoleutbildning & förskoleklass
Länsäte: Skåne
Kommunsäte: Svedala
Moderbolag: Skabersjöbygdens Skola ek för

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85100 – Förskoleverksamhet
SN8510020 – Förskola, privat
SN85201 – Grundskoleutbildning & förskoleklass
SN8520110 – Friskola, grundskolenivå
SN8520161 – Grundskola mellanstadiet
SN8520162 – Grundskola lågstadiet
SN8891010 – Fritidshem