Bergagymnasiet

Bergagymnasiet


Verkstadsvägen 1
241 38 ESLÖV
0413-62265

Företagspresentation

Bergagymnasiet erbjuder dig många valmöjligheter. Du kan välja mellan tio nationella program med olika inriktningar, två specialutformade program, individuellt program, idrottsgymnasier och ett stort utbud av valbara kurser. Engagemang och omtanke om våra elever skapar trivsel, trygghet och goda resultat.

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan gymnasieskolans omvårdnadsprogram och arbetsgivaren. Syftet är att stärka kvalitet och attraktivitet för vårdyrken och på utbildningar som leder till arbete inom vård och omsorg.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav som industrin ställer.

Gymnasiesärskolan

I kommunen finns också gymnasiesärskolan som bygger på den obligatoriska särskolan. Gymnasiesärskolan ska utifrån varje elevs förutsättningar och fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid (1 kap. 5 § skollagen).

Gymnasieantagningen

Alla som söker till gymnasieskolan och är folkbokförda i Eslöv, Hörby eller Höör handläggs av antagningskansliet i Lund. Detta gäller oavsett var i landet man söker gymnasieskola.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Eslövs kommun
Organisationsnummer: 212000-1173
Bolagsform: Kommun
Bolaget registrerat: 1974

Arbetsställe nr(cfar): 19325414

Kontaktpersoner:
Rektor: Ingemo Dahlin
Telefonnummer: 0413-620 94
E-postadress: ingemo.dahlin@eslov.se
Rektor: Ursula Eldh
Telefonnummer: 0413-620 93
E-postadress: ursula.eldh@eslov.se
Rektor: Birgitta Andersson
Telefonnummer: 0413-623 98
E-postadress: birgitta.andersson3@eslov.se
Rektor: Anders Hallberg
Telefonnummer: 0413-620 14
E-postadress: anders.hallberg@eslov.se
Studie- och yrkesvägledare: Roland Rydlund
Telefonnummer: 0413-628 10
E-postadress: roland.rydlund@eslov.se
Studie- och yrkesvägledare: Iréne Soneson
Telefonnummer: 0413-623 63
E-postadress: irene.soneson@eslov.se
Studie- och yrkesvägledare: Lotta Zachrison
Telefonnummer: 0413-624 77
E-postadress: lotta.zachrison@eslov.se
Utdelningsadress:
Verkstadsvägen 1
241 38 ESLÖV

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1974-01-01
Juridiskt namn: Eslövs kommun
Verksamhet: SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
Länsäte: Skåne
Kommunsäte: Eslöv
Moderbolag: Eslövs kommun

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN85311 – Gymnasieskola studieförberedande utb
SN85321 – Gymnasial yrkesutbildning
SN8532110 – Gymnasieskola
SN8532160 – Barn- & fritidsprogram
SN8532161 – Bygg- & anläggningsprogram
SN8532162 – Elprogram
SN8532164 – Estetiskt program
SN8532165 – Fordonsprogram
SN8532168 – Hotell- & turismprogram
SN8532169 – Industriprogram
SN8532170 – Restaurang- & livsmedelsprogram
SN8532173 – Vård- & omsorgsprogram
SN8532176 – Specialprogram
SN8531110 – Naturvetenskapligt program
SN8531120 – Samhällsvetenskapligt program
SN8531140 – Teknikprogram
SN8531160 – Ekonomiprogrammet