Trädgårdstjänst Fischer &

Trädgårdstjänst Fischer &


Södra Koboltgatan 9
271 39 YSTAD
076-8642762

Företagspresentation

Välkommen till Trädgårdstjänst Fischer & Sundblad AB !

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Trädgårdstjänst Fischer & Sundblad AB
Organisationsnummer: 556653-0522
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 2003

Arbetsställe nr(cfar): 16156267

Kontaktpersoner:
Administrationsansvarig: Annika Fischer
E-postadress: annika.fischer@tradgardstjanst.nu
Säkerhetschef /-ansvarig: Annika Fischer
E-postadress: annika.fischer@tradgardstjanst.nu
Teleansvarig: Annika Fischer
E-postadress: annika.fischer@tradgardstjanst.nu
Ekonomichef: Annika Fischer
E-postadress: annika.fischer@tradgardstjanst.nu
Inköpschef /-ansvarig: Annika Fischer
E-postadress: annika.fischer@tradgardstjanst.nu
Inköpare av kontorsvaror: Annika Fischer
E-postadress: annika.fischer@tradgardstjanst.nu
Personalchef: Annika Fischer
E-postadress: annika.fischer@tradgardstjanst.nu
Kurs- /konferensansvarig: Annika Fischer
E-postadress: annika.fischer@tradgardstjanst.nu
Datachef /-ansvarig: Annika Fischer
E-postadress: annika.fischer@tradgardstjanst.nu
Datakommunikationsansvarig: Annika Fischer
E-postadress: annika.fischer@tradgardstjanst.nu
Telekommunikationsansvarig: Annika Fischer
E-postadress: annika.fischer@tradgardstjanst.nu
Marknadskommunikationsansvarig: Annika Fischer
E-postadress: annika.fischer@tradgardstjanst.nu
Ordförande: Stefan Sundblad
E-postadress: stefan.sundblad@tradgardstjanst.nu
Medlem i företagets ledningsgrupp: Stefan Sundblad
E-postadress: stefan.sundblad@tradgardstjanst.nu
Planeringschef: Stefan Sundblad
E-postadress: stefan.sundblad@tradgardstjanst.nu
Arbets- /Teamledare: Stefan Sundblad
E-postadress: stefan.sundblad@tradgardstjanst.nu
Kvalitetsansvarig /-samordnare: Stefan Sundblad
E-postadress: stefan.sundblad@tradgardstjanst.nu
Miljösamordnare: Stefan Sundblad
E-postadress: stefan.sundblad@tradgardstjanst.nu
Försäljningschef: Stefan Sundblad
E-postadress: stefan.sundblad@tradgardstjanst.nu
Marknadschef: Stefan Sundblad
E-postadress: stefan.sundblad@tradgardstjanst.nu
Produktchef /-ansvarig: Stefan Sundblad
E-postadress: stefan.sundblad@tradgardstjanst.nu
Arkitekt: Stefan Sundblad
E-postadress: stefan.sundblad@tradgardstjanst.nu
Byggchef /-ledare: Stefan Sundblad
E-postadress: stefan.sundblad@tradgardstjanst.nu
Nätverksansvarig: Fredrik Fischer
E-postadress: fredrik.fischer@tradgardstjanst.nu
PC-samordnare: Fredrik Fischer
E-postadress: fredrik.fischer@tradgardstjanst.nu
Internetansvarig: Fredrik Fischer
E-postadress: fredrik.fischer@tradgardstjanst.nu
Web-master: Fredrik Fischer
E-postadress: fredrik.fischer@tradgardstjanst.nu
Utdelningsadress:
Södra Koboltgatan 9
271 39 YSTAD

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 2003-12-19
Juridiskt namn: Trädgårdstjänst Fischer & Sundblad AB
Verksamhet: SN43999 – Bygg- & anläggningsentrepr, annan
Länsäte: Skåne
Kommunsäte: Ystad
Moderbolag: Trädgårdstjänst Fischer & Sundblad AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN43999 – Bygg- & anläggningsentrepr, annan
SN4399940 – Trädgårdsanläggare
SN7111010 – Landskapsarkitektkontor
www.elgus.nu www.stb.se