Bergåsa HVB AB

Bergåsa HVB AB


Tornåsvägen 11
314 98 TORUP
0345-31137

Företagspresentation

Bergåsa tar emot flickor omhändertagna enligt socialtjänstlagen (SOL) eller med stöd av lagen för vård av unga (LVU). Till Bergåsa kommer även flickor med psykiatrisk problematik och aktiva självskadebeteende. Barn och Ungdomspsykiatrin - BUP - är därför inte sällan medplacerande enhet.

På Bergåsa placeras flickor med sviter av upplevda trauma såsom sexuella övergrepp, misshandel samt bristande omsorg hos vårdnadshavare. Vi har även erfarenhet av flickor med neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD och Aspergers syndrom.

På Bergåsa arbetar vi utifrån ett familjeperspektiv där föräldrar och familjer ses som en positiv tillgång i behandlingsarbetet med flickorna. Vi vill undvika att placeringarna medför oönskade avbrott i familjerelationerna och vi håller därför fortlöpande kontakt med vårdnadshavare varje vecka. Föräldrarna deltar även vid behandlingskonferens var sjätte vecka tillsammans med socialtjänst. Föräldrar och familj är välkomna att bo i Bergåsas tvårumslägenhet belägen i anslutning till HVB-hemmet. De boende flickorna har kontinuerliga permissioner till hemmet under veckoslut och skollov.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Bergåsa HVB AB
Organisationsnummer: 556808-5483
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 2010

Arbetsställe nr(cfar): 41913393

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Thomas Nilsson
Utdelningsadress:
Tornåsvägen 11
314 98 TORUP
Hemsidor:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 2010-05-17
Juridiskt namn: Bergåsa HVB AB
Verksamhet: SN87901 – Särskilt boende för barn & ungdomar
Länsäte: Halland
Kommunsäte: Hylte
Moderbolag: Bergåsa HVB AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN8720310 – Vård- & behandlingshem
SN87901 – Särskilt boende för barn & ungdomar