Konkursinformation

Träffar: 170
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K352291/19
Namn
Hape Transport AB
Personnr/Orgnr
5569649642
Uppgiftslämnare
Sundsvalls tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-06-19
Kungörelse-id
K354398/19
Namn
The Excel Lab AB
Personnr/Orgnr
5591112635
Uppgiftslämnare
Attunda tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-06-19
Kungörelse-id
K354524/19
Namn
Serdar Ziyanak
Personnr/Orgnr
19840622493
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-06-19
Kungörelse-id
K354524/19
Namn
Swenska Projekt i Västra Götaland AB
Personnr/Orgnr
5566570957
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-06-19
Kungörelse-id
K354524/19
Namn
Arealutveckling Väst AB
Personnr/Orgnr
5590649769
Uppgiftslämnare
Göteborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-06-19
Kungörelse-id
K354618/19
Namn
Restaurang Awtar AB i likviation,
Personnr/Orgnr
5569078289
Uppgiftslämnare
Solna tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-06-19
Kungörelse-id
K354696/19
Namn
Björn Andersen
Personnr/Orgnr
19830106403
Uppgiftslämnare
Uppsala tingsrätt
Kungörelstyp
Bevakningsförfarande
Publicering
2019-06-19
Kungörelse-id
K354722/19
Namn
Personaluthyrning i Jönköping AB
Personnr/Orgnr
5568492101
Uppgiftslämnare
Jönköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-06-19
Kungörelse-id
K354752/19
Namn
Christian Hedqvist
Personnr/Orgnr
19690529201
Uppgiftslämnare
Linköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-06-19
Kungörelse-id
K354789/19
Namn
Olssons Bygg & Fastighetsservice AB
Personnr/Orgnr
5567917314
Uppgiftslämnare
Värmlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-06-19