Konkursinformation

Träffar: 248
 • Senaste veckan
 • Senaste månaden
 • Senaste kvartet
 • Senaste halvåret
 • Senaste året
 • (Alla)
 • Bevakningsförfarande
 • Efterbevakning
 • Efterutdelningsförslag
 • Konkursbeslut
 • Likvidationsförelägganden Akti
 • Nedlagd konkurs
 • Slutredovisning
 • Undanröjd konkurs
 • Upphävd konkurs
 • Utdelningsförslag
 • Övrigt om konkurser
Kungörelse-id
K530967/19
Namn
MAZAIA FOOD AB
Personnr/Orgnr
5591075626
Uppgiftslämnare
Lunds tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-19
Kungörelse-id
K531032/19
Namn
Artinova Production AB
Personnr/Orgnr
5560273988
Uppgiftslämnare
Norrköpings tingsrätt
Kungörelstyp
Efterutdelningsförslag
Publicering
2019-09-19
Kungörelse-id
K531051/19
Namn
DAHLSTRÖMS GRAVVÅRDAR HB
Personnr/Orgnr
9166027723
Uppgiftslämnare
Solna tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-19
Kungörelse-id
K531063/19
Namn
Aqel Food AB
Personnr/Orgnr
5591094197
Uppgiftslämnare
Eskilstuna tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-19
Kungörelse-id
K531064/19
Namn
K.Heie Bygg AB
Personnr/Orgnr
5590982053
Uppgiftslämnare
Vänersborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-19
Kungörelse-id
K531065/19
Namn
EFfEKTIVI i Västerås Ekonomisk förening
Personnr/Orgnr
7696312870
Uppgiftslämnare
Västmanlands tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-19
Kungörelse-id
K531068/19
Namn
Alber Tasci
Personnr/Orgnr
19670316345
Uppgiftslämnare
Södertälje tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-19
Kungörelse-id
K531079/19
Namn
Ariana Tobak Handelsbolag
Personnr/Orgnr
9697896869
Uppgiftslämnare
Örebro tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-19
Kungörelse-id
K531089/19
Namn
Rivning, Målning & Totalentreprenader RMT AB
Personnr/Orgnr
5569404279
Uppgiftslämnare
Södertälje tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-19
Kungörelse-id
K531136/19
Namn
Skaraborgs Färg Aktiebolag
Personnr/Orgnr
5565360012
Uppgiftslämnare
Skaraborgs tingsrätt
Kungörelstyp
Konkursbeslut
Publicering
2019-09-19