Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB


Margretelundsvägen 4
331 34 VÄRNAMO
0372-82070

Företagspresentation

Lastbilcentralen Värnamo/Ljungby AB skall i första hand verka i Värnamo och Ljungby kommuner, men även i kranskommunerna.

Våra kunder är företag, kommunala och statliga förvaltningar, vägsamfälligheter och privatpersoner.

Vi skall med stor miljöhänsyn erbjuda en hög servicegrad vad gäller transporter, entreprenadmaskiner, grus- och jordleveranser samt markentreprenader när så erfordras.

Vi skall med hjälp av samarbetspartners kunna erbjuda ett så stort sortiment som möjligt för att täcka de behov, som marknaden har eller kommer att ha.

Lastbilcentralen Värnamo/Ljungby AB, 556140-7114 är sedan 1 januari 2003 ett sammanslaget bolag mellan Värnamo Lastbilcentral AB och Transportcentralen i Ljungby AB.

Bolagen har haft samarbete sen slutet av 90-talet och även ett gemensamt försäljningsbolag sen 2001 som hette FG-Last AB.

Värnamo Lastbilcentral bildades 1970 som aktiebolag vilket var ovanligt på den tiden då ekonomisk förening var den vanligaste bolagsform. Sedan 1976 bedrivs verksamheten i egen fastighet i Värnamo.

Transportcentralen i Ljungby AB bildades 1993.

Vid bolagstämman den 15 april 2005 tog Bo Arvidsson över som verkställande direktör efter Åke Kihl som har varit VD sedan 1993.

Juli 2006 blev vi cerifierade enligt ISO 9001:2000, 14001:2004 och SÅ:s Trafiksäkerhetscertifikat.

Lastbilcentralens främsta roll är att planera, organisera och administrera erhållna uppdrag.

Som underleverantör används i huvudsak delägarna.

Lastbilcentralens verksamhet bedrivs i egna lokaler i Värnamo och hyrda lokaler i Ljungby.

Fastigheten i Värnamo innehåller kontor för verksamheten samt övriga utrymmen för företagets totala verksamhet.

Lastbilcentralen är certifierade enligt ISO 9001:2000 och 14001:2004 plus SÅ:s Trafiksäkerhetscertifikat. Företaget är medlem i ME (Maskinentreprenörerna) och Sveriges Åkeriföretag.

Bolaget har 11 anställda, varav 7 personer för den administrativa verksamheten.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB
Organisationsnummer: 556140-7114
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 1970

Arbetsställe nr(cfar): 11013661

Utdelningsadress:
Margretelundsvägen 4
331 34 VÄRNAMO

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1970-11-03
Juridiskt namn: Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB
Verksamhet: SN52290 – Serviceföretag till övrig transport
Länsäte: Jönköping
Kommunsäte: Värnamo

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN43120 – Markarbetesentreprenör
SN43991 – Bygg- & arbetsmaskiner, uthyrning
SN49410 – Åkeri
SN52290 – Serviceföretag till övrig transport
SN77320 – Bygg- & anläggningsmaskinsuthyrning