Aftonstjärnan Psykiatri AB


Naumannsvägen 1
129 38 HÄGERSTEN
08-7440520

Företagspresentation

ADD, ADHD, Vårdgaranti, Autism, Asperger, begåvningshandikapp, tvång, depression och bipolära syndrom.

Här följer en kortfattad information av den

neuropsykiatriska specialistmottagningen

AFTONSTJÄRNAN Psykiatri. Kontakta

oss gärna om du har frågor efter att ha läst

broschyren.

Hjalmar Nowak

Barnpsykiater och verksamhetschef

Vad vi gör

Vi arbetar med det som kallas neuropsykiatriska utredningar. Det betyder att

vi undersöker och beskriver om ett barn har någon typ av medfödda

svårigheter som orsakar t.ex. skolproblem, kamratproblem eller psykisk

ohälsa. Vid utredningen letar vi efter ”dolda grundorsaker” till de

problem som uppstår i vardagen. I fall ett barn har sådana svårigheter

brukar det ha stor betydelse att både föräldrar och lärare får veta det och

hur man ska göra för att anpassa kraven på barnet på ett sätt som

fungerar bättre.

När ”ska” man utreda ett barn?

Det vet inte vi utan det är bara föräldrarna som kan avgöra det. Vad vi

kan bidra med är vår erfarenhet av att ha gjort många hundra

utredningar. Det betyder att vi efter ett enstaka bedömningssamtal ofta

kan säga om vi tror att en utredning skulle vara till nytta. Framför allt kan

vi avgöra när det inte är meningsfullt att göra just en neuropsykiatrisk

utredning, utan kanske hänvisa till BUP istället.

En utredning består av tre delar:

Informationsinsamling. Vi samlar in skriftlig information från föräldrar och

lärare och ev. tidigare utredningar. Utifrån det planeras vilka

psykologtester som barnet får genomgå. Det ingår också en

läkarundersökning av bl.a. neurologi och motorik för att avgöra om även

sjukgymnast och arbetsterapeut ska kopplas in. Föräldrarna intervjuas om

hela barnets utveckling och aktuella problem. Skolpersonal intervjuas och

ibland görs en observation i skolan.

Bearbetning. Den mesta tiden går åt till att bearbeta informationen som vi

samlar in, rätta tester och sammanställa frågeformulär för att på olika sätt

jämföra barnet statistiskt med jämnåriga både när det gäller enskilda

symptom och olika funktioner. Psykolog och läkare lägger tillsammans

ihop helhetsbilden av barnet.

Återlämning. Det allra viktigaste momentet är att kommunicera resultatet

av utredningen. Muntligt behöver det ske på olika sätt till barnet självt

och till föräldrarna. Vi erbjuder alltid ett informationsmöte med

skolpersonal, gärna både lärare och någon resursansvarig från

skolledningen. Vi lägger också en betydande del av tiden på att skriva

noggranna och omfattande utlåtanden som ska kunna vara relevanta i

flera år framåt och läsas och förstås av både föräldrar, andra anhöriga,

lärare utan specialkunskaper, såväl som andra psykologer och läkare.

Hur lång tid tar det?

Oftast avsätter vi en hel dag där barnet kommer för läkarundersökning

och psykologtestning på förmiddagen. Under eftermiddagen intervjuas

föräldrarna och ofta läraren också. Sen jobbar vi koncentrerat med

utredningen i en vecka innan familjen kommer tillbaka för en muntlig

genomgång av resultatet. Ibland händer att vi då saknar information och

behöver förlänga utredningen med ytterligare tester eller skolobservation,

innan vi träffas för en slutlig sammanfattning. Inom en vecka därefter har

vi sedan mötet med skolan och föräldrarna. Då brukar barnen inte vara

med.

Vad är det som abgör utredningstiden?

Det är viktigt att förklara att tiden som vi lägger ner styrs utifrån vårt

behov av att kunna göra ett bra jobb och vara säkra på att komma till rätt

slutsater.

Samtidigt är det medfödda och ibland livslånga funktionsnedsättningar

som vi utreder och föräldrarnas behov av att fundera och prata om allt

som väcks av att tänka på sitt barn som att det kanske har ett

funktionshinder är förstås mycket större än vad som ryms inom själva

utredningen.

Innan man kommer till själva utredningen är det ofta värdefullt att söka

hjälp från skolhälsovården och kanske BUP för att prata om beslutet om

att utreda eller ej. Efter en utredning får man många gånger tillgång till

föräldrautbildning och stöd på olika kunskapscentra inom landstinget,

beroende på vilka svårigheter som barnet visar sig ha. Där finns den

långsiktiga hjälpen finns att hämta.

Går det ihop?

Hela vår verksamhetsidé går ut på att förena hög kvalitet i själva

utredningarna med ett gediget omhändertagande av såväl barn som

föräldrar under utredningstiden. Vi ägs inte av några riskkapitaliser och

drivs inte av orimliga effektivitetskrav. Alla vi som jobbar här har lång

erfarenhet av just den här typen av utredningar och av att möta

människor. Vi får ofta positiva kommentarer från både familjer, skolor

och de olika mottagningar som vi arbetar åt för att korta kötiderna. Våren

2010 tillfrågades alla familjer som vi utrett 2008 och 2009:

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Aftonstjärnan Psykiatri AB
Organisationsnummer: 556723-5071
Bolagsform: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 2007

Arbetsställe nr(cfar): 45523628

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Hjalmar Nowak
Utdelningsadress:
Naumannsvägen 1
129 38 HÄGERSTEN
Hemsidor:

Översikt

Status: Reklamspärrad enhet
Registreringsdatum: 2007-02-13
Juridiskt namn: Aftonstjärnan Psykiatri AB
Verksamhet: SN86222 – Specialistsjukvård, ej på sjukhus
Länsäte: Stockholm
Kommunsäte: Stockholm
Moderbolag: Aftonstjärnan Psykiatri AB

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN68203 – Fastighetsbolag, andra lokaler
SN86222 – Specialistsjukvård, ej på sjukhus
www.elgus.nu